huen

Minden út az első lépéssel kezdődik


Lépjük meg közösen!

10 éve európa szívében

generáltervezés az ország egész területén

Jó tervek mentén könnyű dolgozni

A VIA FUTURA Kft. sikertörténete 2004-ben kezdődött. A korábbi szervezeti keretekből kiválva – közlekedési létesítmények generáltervezésében jártas szakemberek magánvállalkozásban alapították alapvetően közlekedéstervezési feladatok elvégzésére. A cég az alapítása óta mérnöki létesítmények tervezésével foglalkozik, tevékenységében nagy hangsúllyal szerepel az infrastrukturális beruházások – utak, kerékpárutak, hidak, vonalas közművek (pl. csatornahálózatok) – tervezése. Az elmúlt évek eredményei igazolták: szakmai munkánkat nemcsak a velünk mindennapi kapcsolatban levő más tervezőirodák, hanem megbízóink és a hivatalos eljárásokban közreműködő hatóságok is egyaránt méltányolják.

Stratégiák

Vállaljuk országos, regionális, kistérségi, települési szintű közlekedésfejlesztési koncepciók, programok készítését, illetve komplex fejlesztési koncepciók, rendezési tervek, Integrált Városfejlesztési és Alacsony Szénhidrogén Kibocsátási Stratégiák közlekedésfejlesztési munkarészeinek elkészítését.

Tervek

Cégünk alaptevékenysége a közlekedési hálózatok és közlekedési létesítmények részletes tervezése (tanulmány-, engedélyezési-, tender-, kiviteli- és megvalósulási tervek elkészítése). A részletes tervezési munkáinkhoz magas színvonalú szolgáltatásokat kapcsolunk (tervegyeztetés, kapcsolódó szaktervek elkészítése, koordinálása, engedélyeztetés, kommunikáció, tervezői művezetés).

Tanulmányok

Széles körben készítünk megvalósíthatósági tanulmányokat a városi és regionális közforgalmú közlekedési hálózatfejlesztések, úthálózati fejlesztések, nemzetközi közlekedési folyosók, logisztikai rendszerfejlesztések, közlekedési létesítmények, és díjfizetési rendszerek megvalósíthatóságának vizsgálatára.

A minőség garanciája:

magas szintű mérnöki tudás
sok éves tervezési gyakorlat
újszerű, kreatív gondolkodás
munkatársak folyamatos továbbképzése
új technológiák iránti fogékonyság
kimagasló számítástechnikai felkészültség
ISO 9001:2015 minőségbiztosítási és ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer
teljes körű tervezői felelősségbiztosítás

A Via Futura Kft. 2006. év elején vezette be és sikerrel működteti a: Komplex közlekedéstervezés, út- és autópálya-tervezésre vonatkozó ISO 9001:2015 minőségbiztosítási és ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszert. A cég teljes körű tervezői felelősségbiztosítással rendelkezik az Uniqa Biztosító Zrt-nél – azonban velünk szemben megbízóink az eltelt évek során még nem léptek fel kártérítési igénnyel. Cégünk pénzügyileg stabil. Pénzintézetünk a kezdetektől a Sberbank Magyarország Zrt. (korábban Magyarországi Volksbank Zrt.) Társadalombiztosítási, adó-, illeték- vagy egyéb köztartozásunk nincs és – igazolhatóan – soha nem is volt.

Felszereltség

Tervező irodánk számítástechnikai, műszaki felszereltségének fejlesztése folyamatos. A tervek készítése teljes körűen digitalizált, a felméréstől a tervezésen keresztül a dokumentálás utolsó fázisáig. Az iroda számítástechnikai felkészültsége kimagasló, mérnökeink az általános irodai programcsomagokon kívül speciális tervezőprogramokkal is dolgoznak. A számítástechnikai háttéren túl korszerű geodéziai eszközök segítik a méréseket, a helyszíni bejárást.

Nyomtatás

Océ PlotWave450 másoló, ESTE 2400 online fanfold hajtogató
A0 méretű színes tintasugaras plotter (2 db)
CANON fénymásoló berendezés (3 db)
OCÉ TDS 600 Printer Premia Class fénymásoló rendszer (szkenner, A0 méretű lézer plotter, hajtogató gép)

Geodéziai eszközök

Leica iCON GPS 60 GNSS NetRover

CAD munkaállomás

Megbízóink

Állami közbeszerzések

Bevételeink jelentős részét állami közbeszerzések keretében elnyert nagyobb tervezési, szakértői munkák (autópálya, első és másodrendű főutak, mellékutak, települési elkerülő utak, kerékpárutak) adják.

Önkormányzatok

Megyei és települési önkormányzati megbízásokból készítünk terveket, megvalósíthatósági tanulmányokat, vállaljuk komplex pályázati anyagok összeállítását.

Beruházok

Megbízói körünk harmadik szegmensét infrastrukturális beruházásokat eszközlő magyar és külföldi beruházók adják (pl. egy-egy ipari parki terület előkészítése, bevásárló központok elérhetősége, közúti kapcsolatai, parkoló területek kialakítása).

Építőipari kivitelezők

Nagyobb építőipari kivitelező cégek számára is készítünk főleg kiviteli és fedvényterveket, megvalósulási terveket.
Megbízóink örömmel fogadják, hogy a megbízásokat generáltervezőként vállaljuk – ez megfelelő biztosíték egyrészt az elvárt tervezői felelősségvállalásra, másrészt a gyors és hatékony munkavégzésre.

Tevékenység

Stratégiai tervezés, koncepciók készítése

Vállaljuk országos, regionális, kistérségi, települési szintű közlekedésfejlesztési koncepciók, programok készítését, illetve komplex fejlesztési koncepciók, rendezési tervek, Integrált Városfejlesztési és Alacsony Szénhidrogén Kibocsátási Stratégiák közlekedésfejlesztési munkarészeinek elkészítését.

A stratégiai tervezés során vizsgáljuk a lehetséges fejlesztési irányokat, prioritásokat, valamint a fejlesztésékre fordítható források optimális kihasználási lehetőségeit. A koncepcionális tervek készítése kiterjed a közösségi, közlekedési és közút fejlesztési stratégiák elkészítésére, egyeztetésére, elfogadtatására, valamint az érdekegyeztetések lefolytatására.

Közlekedési hálózatok és létesítmények részletes tervezése, engedélyezési, tender és kiviteli tervek

Cégünk alaptevékenysége a közlekedési hálózatok és közlekedési létesítmények részletes tervezése (tanulmány-, engedélyezési-, tender-, kiviteli- és megvalósulási tervek elkészítése). A részletes tervezési munkáinkhoz magas színvonalú szolgáltatásokat kapcsolunk (tervegyeztetés, kapcsolódó szaktervek elkészítése, koordinálása, engedélyeztetés, kommunikáció, tervezői művezetés).

A legfontosabb tervezési területeink:

 • Autópályák, első és másodrendű főutak tervezési, burkolat felújítási munkálatai
 • Települési elkerülők, csomópontok tervezési munkái
 • Határátkelési lehetőségekhez kapcsolódó útfelújítási munkálatok
 • Kül- és belterületi kerékpárutak tervezése/engedélyeztetése
 • Települési belterületi utcák tervezése, engedélyeztetése (szilárd burkolattal való ellátás, burkolat felújítás, parkolók kialakítása, közterületek átépítése
 • Iroda- és intézményközpontok, ipari parkok, lakóparkok, szabadidős, sport- és szórakoztató létesítmények, bevásárlóközpontok, logisztikai központok belső közlekedési rendszereinek, külső elérhetőségének tervezési munkálatai
 • Közterületi komplex rehabilitáció.
 • Belterületi csapadékelvezetés tervezése, engedélyeztetése
 • Városi vasutak, főutak, mellékutak, gyalogos- és vegyes forgalmú utcák, csomópontok
 • Korlátozott (csillapított) forgalmú utcák, zónák

Megvalósíthatósági tanulmányok, hatáselemzések

Széles körben készítünk megvalósíthatósági tanulmányokat a városi és regionális közforgalmú közlekedési hálózatfejlesztések, úthálózati fejlesztések, nemzetközi közlekedési folyosók, logisztikai rendszerfejlesztések, közlekedési létesítmények, és díjfizetési rendszerek megvalósíthatóságának vizsgálatára.

A megvalósíthatósági tanulmányok részeként a fejlesztések, beruházások és intézkedések gazdasági, társadalmi, környezeti és forgalmi hatásainak elemzését, a változatok összehasonlító vizsgálatát, illetve komplex hatáselemzését végezzük. Esetenként a beruházások sorrendbe állítása, előtte és utána vizsgálatok, monitoring mutatók számítása, illetve a műszaki és forgalmi adatok felülvizsgálata is feladatunk.

Munkatársaink

A fiatal, lendületesen fejlődő tervező cég a budapesti és a veszprémi irodákban jelenleg összesen 20 főállású alkalmazottal dolgozik, melyből 18 fő végzettségét tekintve építőmérnök. Cégünk alapfilozófiája szerint a magas szakmai színvonal záloga a személyi állomány minősége: a munkatársak fele szakmai besorolását tekintve a legmagasabb szintű kategóriába esik.

Büszkék vagyunk arra, hogy munkatársaink között nagyon kicsi a fluktuáció, aki egyszer hozzánk szegődik az általában a hosszú távon a cég kötelékében marad. Cégünk fiatal összetételéből adódó másik büszkeségünk, hogy munkatársaink között sok a több gyermeket nevelő családapa, családanya.

A cég alapító tagjai a kezdetektől a mai napig személyes közreműködéssel végzik szakmai munkájukat. A vezető tervezők elsősorban a tervezési munka koordinálásában és a kapcsolódó műszaki szaktervek felügyeletében tevékenykednek. Ebbe a feladatkörbe nemcsak a szokványosnak mondható út-, forgalomtechnika és csapadékvíz elvezetés tervezést végző munkatársak irányítása, hanem a különleges műszereket vagy tudást igénylő szakterületek elismert szakembereinek felkérése, a velük való együttműködés is beletartozik.

Tervezőmérnökeink a konkrét mérnöki, műszaki tervezésen, a látványtervi és műszaki feldolgozáson keresztül a költségvetések készítéséig minden tevékenység elvégzésére képesek – az egyes feladatcsoportban segítve, kiegészítve egymás munkáját.

Az eredményes szakmai munkánk alapja munkatársaink magas szintű elméleti képesítése, az esetenként szakmérnöki, gazdasági, oklevéllel is kiegészített építő- vagy közlekedésmérnöki diploma.

Munkatársaink

Munkatársaink az alábbi tervezői jogosultságokkal rendelkeznek:

 • közlekedési építőmérnöki
 • közlekedésmérnöki
 • településrendezési közlekedési
 • vízimérnöki
 • hídszerkezeti tartószerkezeti

Számos munkatársunk rendelkezik az alábbi szakértõi jogosultságokkal, “kiemelten gyakorlott” minősítéssel:

 • általános közlekedéstervezés
 • úttervezés és forgalomtechnika
 • hálózattervezés
 • városi közlekedéstervezés és forgalomszervezés
 • terület és településtervezés (közlekedés)
 • országos és regionális forgalmi vizsgálatok
Több munkatársunk rendelkezik “irányító-mérnök” címmel, valamint “tervellenőri” jogosultsággal a fent felsorolt kiemelt szakterületeken. A sikeres munka további biztosítéka a vezetők és a fiatal munkatársak folyamatos továbbképzése nemcsak a műszaki ismeretek, hanem számítás- és információs technika, a kommunikáció és a nyelvismeret területén is.
Az évek során kipróbált és bevált szakági, közlekedés- és közműtervezői, környezetvédelmi feladatokra specializálódott alvállalkozói körrel rendelkezünk.
A Budapesti Műszaki egyetemmel együttműködve gyakran fogadunk gyakornoki munkára, illetve diploma tervezési feladatokra végzős hallgatókat.

Referenciák


Autópályák

Főutak

Alsóbb rendű utak

Belterületi utak

Új nyomvonalú utak

Külterületi burkolat felújítások

Belterületi burkolat felújítások

Kerékpár utak

Csomópontok

Határátkelőkhöz köthető fejlesztések

Ipari Parkok, logisztikai központok, bevásárló központok

Ipari létesítmények

Csapadékvíz-elvezető rendszerek